©2014 HARMONIE FINANCE s.r.o. HARMONIE FINANCE s.r.o. 20 let mezinárodní praxe v oblasti firemních financí  Společnost HARMONIE FINANCE s.r.o. ("HARMONIE") je nezávislou poradenskou  společností se sídlem v Praze a poskytuje klientům služby zejména v následujících  oblastech:    •  restrukturalizace včetně příprav individuálních krizových plánů “šitých na míru     •  krizové řízení    •  finanční a strategické řízení    •  fúze, akvizice a odprodeje majetkových podílů     •  projektové řízení a financování  Výše uvedené oblasti činností představují zpravidla velmi specifické a komplexní  transakce spojující dohromady strategická rozhodnutí ukotvená do optimálních  finančních, právních a daňových struktur.   Od roku 1994 realizovali členové týmu HARMONIE řadu těchto transakcí v různých  odvětvích a v různých zemích Evropy včetně Velké Británie, Polska, Maďarska a  Slovenska, mimo jiné i ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi jako je  např. londýnská banka N M Rothschild & Sons, rakouská finanční skupina ERSTE  Bank a další. Také jsme úspěšně zastupovali řadu českých podnikatelů při  restrukturalizacích, odprodejích soukromých majetkových podílů či ošetření jejich  majetkových zájmů při fúzích.  Kvalita poskytovaných služeb HARMONIE je založena na odbornosti a rozsáhlých  zkušenostech týmu zahrnujících, mimo jiné, odvětví výroby, logistiky a služeb.  HARMONIE FINANCE s.r.o. Blanická 1008/28 CZ - 120 00 Praha 2 E-mail: info@harfi.cz